Praktisk info

Pris og afbudsregler:

Honorar for konsultation:

Individuel konsultation, ca 60 min:        900,00 kr
Parkonsultation, ca 90 min:                   1.350,00 kr
Supervision 60 min                                 1.050,00 kr

Med sygesikringshenvisning:

Honorar efter gældende offentlige takster. Aktuelt er egenbetalingen for 1. individuelle konsultation 410,06 kr og for følgende konsultationer 341,92 kr.
Varighed af sygesikringskonsultation ca 45 min. Der kan aftales en dobbeltkonsultation efter behov.

Det er altid en god ide at være opmærksom på, om man i sine forsikringer har dækning for psykologhjælp.
Endvidere yder sygesikringen “danmark” tilskud til psykologbehandling.

Jeg kan indberette elektronisk til ”danmark”

Jeg modtager helst mobilepay 47389 eller kontantbetaling, men kan også tage mod betalingskort

Afbudsregler:

Seneste rettidige afbud er kl 16 dagen før aftalt konsultation. Ved udeblivelser/for sent afbud betaler man fuldt honorar.
Afbud på sms, telefonsvarer eller mail.

Henvisning under sygesikringen:

Egen læge kan henvise personer til psykologhjælp med tilskud fra Den Offentlige Sygesikring, hvis man har brug for krisehjælp på grund af en af nedennævnte årsager. Hændelserne skal som hovedregel – bortset fra henvisningsårsag under punkt 9 – være sket indenfor de sidste 6 måneder. Der kan ydes dispensation op til 12 måneder.

Henvisningsårsager:

 1. Røveri, volds- eller voldtægtsoffer
 2. Trafik- og ulykkesoffer
 3. Pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 4. Personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
 5. Pårørende til personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
 6. Pårørende ved dødsfald
 7. Personer, der har forsøgt selvmord
 8. Kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge.
 9. Personer, der inden det fyldte 18. år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
 10. Personer med let til moderat depression efter udført psykometrisk test
 11. Personer med let til moderat angst/OCD (18-38 år)

Oplysninger vedr kvalifikationer:

Cand. psych. Helle Riisager
Autoriseret af Dansk Psykolognævn
Specialist og supervisor i psykoterapi
Tilknyttet den offentlige sygesikring