Sorg og krise

Posted by admin on december 05, 2011
Terapi områder

Når mennesker mister nære pårørende, udsættes for sygdom eller voldsomme hændelser og ulykker er det en normal reaktion at komme i krise og sørge.

I mange situationer klarer man sig ved at snakke med venner eller familie, men andre gange er det rigtig godt at snakke tingene igennem med en psykolog. Det kan være lettere at fortælle om de svære tanker og følelser til en udenforstående person, der samtidig har viden om sorg- og krisebearbejdning.
Har man indenfor det sidste ½-1 år været udsat for ulykker, vold, alvorlig invaliderende sygdom hos sig selv eller nær pårørende eller selvmordsforsøg kan man af egen læge henvises til psykologhjælp under sygesikringsordningen. En undtagelse fra tidsgrænsen for hændelsen er, hvis man har været udsat for sexuelle overgreb før det fyldte 18. år. Se under praktisk info vedrørende sygesikringshenvisning generelt.