Supervision

Supervision tilbydes individuelt eller i gruppe til såvel psykologer som andre faggrupper, der arbejder med mennesker indenfor rådgivning, behandling, plejeområde, det sociale eller pædagogiske område.

Supervision af psykologer

Supervision tilbydes såvel i forbindelse med autorisation som specialistuddannelse.
Tilbydes individuelt eller i gruppe.

I min supervision har jeg fokus på at skabe et trygt og kreativt rum for faglig refleksion, som kan inspirere til:

  • Anvendelse af forskellige psykologiske teorier og metoder
  • Hvordan kan jeg som psykolog udbygge evnen til at være i kontakt med min klient, så min faglige viden bliver nyttig. Være til stede, rumme og udfordre i den nødvendige dialog.
  • Hvem er jeg som psykolog og hvor er jeg på vej hen?
  • Ud over supervision på direkte klientarbejde tilbydes også supervision på supervisionsopgaver og på organisatoriske problemstillinger.

Supervision af andre faggrupper

Supervision tilbydes til andre faggrupper, som gerne vil bruge den psykologfaglige viden til at dygtiggøre sig indenfor eget fagområde. Jeg lægger vægt på at skabe et trygt rum for faglig refleksion og personlig faglig udvikling.
Tilbydes individuelt eller i gruppe.

Ud over at bidrage med psykologfaglig viden generelt har jeg særlig fokus på at

  • arbejde med evnen til at etablere en god kontakt og dialog med den, man skal hjælpe. En forudsætning for at den fagspecifikke viden kan blive hjælpsom er at det lykkes at etablere kontakten i relationen.
  • Blive mere bevidst om, hvorledes de personlige kvalifikationer og egenskaber er resurser i arbejdet med andre mennesker
  • Arbejde med hvordan den enkelte kan blive tydeligere og passe på sig selv i et arbejde, hvor man tager ansvar på sig som hjælper for andre
  • Arbejde med, hvorledes den gode dialog kan styrke det kollegiale samarbejde.

Lidt om min baggrund

Jeg er uddannet specialist i psykoterapi. Endvidere har jeg flere års erfaring fra PPR, hvor jeg har arbejdet med supervision af forskellige faggrupper.

Jeg har afsluttet supervisoruddannelse hos psykolog Grethe Bruun i december 2014 og er godkendt af Dansk Psykolog Forening som supervisor i psykoterapi på specialistniveau i 2015.