Min baggrund

Kvalifikationer og erfaring:

Født 1960, uddannet cand. Psych fra Århus Universitet 1991. Autoriseret af Psykolognævnet 1997, specialist i psykoterapi og klinisk psykologi 2008. Godkendt supervisor i psykoterapi 2015. Har privat praksis i Bjerringbro. Været tilknyttet Den Offentlige Sygesikring siden 2000.

Jeg har erfaring fra somatisk børneafdeling og PPR – Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, hvor jeg har arbejdet i ca 10 år. Har klinisk efteruddannelse. Endvidere været tilknyttet socialforvaltning, hvor jeg har haft samtaler med voksne.
Siden år 2000 haft privat psykologpraksis.

4 årig psykoterapeutisk efteruddannelse ved Institut for somatisk psykologi – psykodynamisk og kropsterapeutisk efteruddannelse.
Supervisoruddannelse ved psykolog Grethe Bruun.
Kursus i samtaler med børn ved Kempler Instituttet.
Desuden forskellige kurser og supervision i kognitiv behandling af angst/depression, mindfulness, korttidspsykodynamisk terapi, neuropsykologi mv.

I mit psykoterapeutiske uddannelsesforløb har jeg modtaget egenterapi og supervision.
Jeg vedligeholder løbende mine kvalifikationer med supervision og kurser.

Jeg er  gift og har 2 voksne drenge.

Tilgang og værdier

Når man henvender sig hos en psykolog er det altid, fordi der er noget i ens aktuelle psykiske tilstand, man ønsker hjælp til at takle. Det kan være, man er i krise eller oplever sig trist, deprimeret, angst eller stresset. Det kan også være problemer i relation til familien eller på arbejdet.

Ofte opleves det sådan, at bestemte tankemønstre, kropslige eller følelsesmæssige reaktioner oversvømmer en, så man på en måde har svært ved at finde ro i sig selv og bruge sine resurser.

Som psykolog lægger jeg vægt på, at forandring og udvikling blandt andet skabes i mødet med et andet menneske. Det er godt at snakke med andre, når noget er svært. Ud over at bidrage med psykologisk viden og redskaber, bestræber jeg mig derfor på at være nærværende, lyttende og accepterende i samtalen.

Mange mennesker har det med at bebrejde sig selv, når de bliver udsat for svære hændelser og vilkår i deres liv. De tænker, at de selv er utilstrækkelige og forkerte og føler måske skam og skyld.
Det er dog menneskelivets vilkår, at vi udsættes for betingelser og hændelser, som vi ikke selv bestemmer. Vores psyke er skabt sådan at tanker og følelser kommer og går uden vores viljes kontrol. Det er sådan set ikke noget, vi kan bebrejde os selv, men derimod noget, vi må arbejde med at forholde os bedst muligt til.

Jeg synes en vigtig del af mit arbejde er at støtte klienten i

  • at udvikle en mere mild og omsorgsfuld holdning overfor sig selv
  • at se den psykiske tilstand som en oftest forståelig reaktion på ens livsbetingelser
  • at få kontakt til egne værdier og resurser
  • at få redskaber til at ændre tankemønstre, rumme svære følelser og lytte til kroppen

Når vi tør være ærlige overfor os selv og udtrykke os overfor andre kan vi være i en bedre kontakt med os selv og andre samtidig. Det kan også kræve meget mod at nå dertil.

Jeg er særlig optaget af, at vi lever i et samfund, hvor der er stort pres på den enkelte. Jeg mener, det er vigtigt at styrke den enkelte i at blive nærværende og få mulighed for at leve et liv, der er mere i overensstemmelse med egne værdier og resurser.