Kvalifikationer og erfaring

Født 1960, uddannet cand. psych fra Århus Universitet 1991. Autoriseret af Psykolognævnet 1997, specialist i psykoterapi og klinisk psykologi 2008. Har privat praksis i Bjerringbro. Været tilknyttet Den Offentlige Sygesikring siden 2000.

Jeg har erfaring fra somatisk børneafdeling og PPR – Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, hvor jeg har arbejdet i ca 10 år. Har klinisk efteruddannelse. Endvidere været tilknyttet socialforvaltning, hvor jeg har haft samtaler med voksne.
Siden år 2000 haft privat psykologpraksis.

4 årig psykoterapeutisk efteruddannelse ved Institut for somatisk psykologi – psykodynamisk og kropsterapeutisk efteruddannelse.
Uddannet supervisor ved psykolog Grethe Bruun.
Kursus i samtaler med børn ved Kempler Instituttet.
Desuden forskellige kurser og supervision i kognitiv behandling af angst/depression, mindfulness, korttidspsykodynamisk terapi, neuropsykologi mv.

I mit psykoterapeutiske uddannelsesforløb har jeg modtaget egenterapi og supervision.
Jeg vedligeholder løbende mine kvalifikationer med supervision og kurser.

Jeg er gift og har 2 voksne drenge.