Henvisning under sygesikring

Henvisning under sygesikringen:

Egen læge kan henvise personer til psykologhjælp med tilskud fra Den Offentlige Sygesikring, hvis man har brug for krisehjælp på grund af en af nedennævnte årsager. Hændelserne skal som hovedregel – bortset fra henvisningsårsag under punkt 9 – være sket indenfor de sidste 6 måneder. Der kan ydes dispensation op til 12 måneder.

Henvisningsårsager:

 1. Røveri, volds- eller voldtægtsoffer
 2. Trafik- og ulykkesoffer
 3. Pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 4. Personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
 5. Pårørende til personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
 6. Pårørende ved dødsfald
 7. Personer, der har forsøgt selvmord
 8. Kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge.
 9. Personer, der inden det fyldte 18. år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
 10. Personer med let til moderat depression efter udført psykometrisk test
 11. Personer med let til moderat angst/OCD